Door de wereldwijde problemen is er mogelijk langere levertijd dan voorzien.

Futsal - Training and travel